Hoe kunnen schoolgebouwen inspelen op de veranderende vormen van onderwijs?

Onderwijs staat te midden van maatschappelijke veranderingen die extra inspanningen vragen van leerlingen, leerkrachten, directie en ouders. Iets aanleren in de 21e eeuw is niet meer het exclusieve domein van kennisinstellingen, maar vindt altijd en overal plaats, en tegelijkertijd. Hoe kunnen schoolgebouwen inspelen op deze veranderende vormen van onderwijs?

Deze vraag plaatste a2o, atelier voor architectuur en omgeving met kantoren in Hasselt en Brussel, heel bewust centraal in hun ontwerp van de technische school VTI in de Hasseltse stationsomgeving.

Meer dan een school

“De bestaande site van de technische school VTI in het centrum van Hasselt kwam onder druk te staan”, legt a2o uit. “Er werd beslist een nieuwe technische school te bouwen op de terreinen van het Technisch instituut Heilig Hart, op de plek waar de spoorinfrastructuur en de ring rond Hasselt elkaar kruisen. De inzet werd een nieuwe, sterke sociaal-technische campus met ruimte voor zowel onderwijsactiviteiten als sociale functies.”

“De nieuwe campus past zich in het Masterplan van West 8 voor de stationsomgeving. De campus vormt het ruimtelijke eindpunt van de groene boulevard die voorzien werd in het masterplan. Dit eindpunt wordt vormgegeven door een langgerekte publieke ruimte tussen de het nieuwe schoolgebouw en de bestaande gebouwen van het Technisch instituut Heilig Hart. Deze as wordt versterkt door luifels aan beide zijden en ruimtelijk beëindigd door een grote trappenpartij. Hier kunnen scholieren hangen, spelen en zelfs lessen volgen.”

Drie dwarse, parallelle blokken

Het nieuwe schoolgebouw is opgevat als drie dwarse, parallelle blokken, geënt op een lengte-as. Ze bieden plaats aan leslokalen voor de diverse opleidingen, een open leercentrum, kapsalon, sportaccommodatie, hout- en bouwateliers en administratieve en ontspanningsruimtes.

“De opdeling zorgt ervoor dat het gebouw van ±14.000 m² nooit als een massief geheel wordt ervaren. De volledig beglaasde en zelfs volledig open centrale trappenhallen versterken dit ruimtelijke uitgangspunt.”

“De vleugel die het dichtst bij het stadscentrum ligt, staat open voor de meer sociale functies zoals het kapsalon en de ontspanningsruimtes. Deze kunnen ook buiten de schooluren gebruikt worden. In het kader van de Brede School. Meer belastende activiteiten zoals de opleidingen en workshops in de hout- en bouwateliers worden aan de meest westelijke zijde van de campus georganiseerd.”

Optimaal klimaat voor kennisoverdacht

“Centraal in het ontwerp staat de ruimtelijke beleving van de leerlingen en het onderwijzend personeel. Het creëren van een optimaal klimaat waarin kennisoverdracht kan georganiseerd worden en bewerkstelligd worden is het uitgangspunt.”

“De integrale gelijkvloerse verdieping is zo transparant mogelijk, zodat alle zones op de site in relatie blijven met elkaar en vanop elke plek het overzicht behouden blijft.”

“Op de ongemakken van deze moeilijke, langs de spoorinfrastructuur gelegen site, wordt handig ingespeeld door een aangepaste gevelopbouw. Om akoestische redenen wordt de gevel aan de kant van de spoorweg sterk gesloten gehouden. De gesloten vlakken in metselwerk staan in contrast met de opengewerkte gevels naar de speelplaats en sportvelden toe die de open en groene ruimtes vormen tussen en onder de gebouwen op de campus.”

Wie is a2o?

a2oof ‘atelier voor architectuur en omgeving’ is een multidisciplinair team gedreven ontwerpers die zuurstof willen geven aan architectuur en haar omgeving. Het architectenteam met kantoren in Hasselt en Brussel heeft een gemeenschappelijke passie voor architectuur en een ruime ervaring.

Als bureau tracht a2o mens en ruimte met elkaar te verbinden. Ze hebben steeds de attitude om op zoek te gaan naar de maatschappelijke relevantie en collectieve meerwaarde. a2o streeft daarom naar gepaste antwoorden op vragen over architectuur en stedenbouw. Elke oplossing of strategie start met een stedenbouwkundige en landschappelijkereflex. Als het resultaat van onderzoek zijn deze antwoorden soms experimenteel, maar altijd resultaatgericht.

Ze bedenken niet enkel ruimtelijke concepten, maar bouwen deze ook. Vakmanschap staat hierin centraal. Een groep georganiseerd in gespecialiseerde teams laat hen toe verschillende expertises optimaal in te zetten voor elk project. Zowel tijdens het proces als op de werf.

Met een deskundig team van (ir.-) architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers van verschillende nationaliteiten is a2o ondertussen zowel nationaal als internationaal actief. a2o deelt zijn kennis via publicaties, lezingen en exposities en zoekt voortdurend de grens op met de academische wereld, de kunsten en de maatschappij.

Meer informatie op www.a2o.be