Ingenium, experts in Sustainable Buildings

Als onafhankelijk ingenieursbureau bestudeert, adviseert, ontwerpt en optimaliseert Ingenium bouwfysische kwaliteiten en technische installaties van gebouwen. Individueel en op site- en wijkniveau. Met meer dan 90 medewerkers is het bureau actief vanuit Brugge, Leuven, Gent en Antwerpen.

“We streven naar creatieve oplossingen die het leef-, woon- en werkcomfort naar een hoger niveau tillen en gebouwen opleveren die energiezuinig, duurzaam en intelligent zijn”, legt expert hospitals ing. Bram Schietgat uit.

“Innovatiedrang en duurzaamheid zitten in ons DNA. We richten ons dan ook in de eerste plaats op ambitieuze projecten waar onze ingenieurs met hun expertise een reële toegevoegde waarde kunnen realiseren. Complementair aan de andere bouwpartners. Dat we topkwaliteit leveren binnen het afgesproken budget en in de voorziene tijd, is voor ons evident. Techniek is voor ons geen doel maar een middel. Het einddoel blijft een plaats creëren waar het aangenaam vertoeven is, comfortabel en makkelijk in gebruik.”

We verzorgen het gehele traject

antibacteriele-oplossingen-zorgsector-06“Ingenium is de ideale kennispartner in elke fase van de volledige levenscyclus van een bouwproject. Onze ingenieurs consultancy houden de vraag van de klant langs alle kanten tegen het licht, verleggen de grenzen van het haalbare en toetsen de wensen van de opdrachtgever aan realistische budgetten en mogelijkheden. Hun advies is onafhankelijk, betrouwbaar en up-to-date.”

“Bij engineering worden de plannen concreet vormgegeven, gewikt en gewogen en tot na de komma becijferd. Tijdens het bouwproces wordt de uitvoering op de voet gevolgd en samen met alle bouwpartners gemonitord en gestuurd. De oplevering is geen eindpunt, maar de eerste stap in het gebruik van een gebouw.”

“Onze ingenieurs commissioning zorgen voor kwaliteitsbewaking, onderhoud en optimalisatie op het vlak van comfort en energieprestatie. Na verloop van tijd kan de functie van het gebouw of de site veranderen of zijn structurele aanpassingen en vernieuwingen noodzakelijk. Dan komen onze ingenieurs consultancy opnieuw in beeld. Een bouwproces is immers circulair. Ingenium kan zijn expertise inzetten in de volledige levenscyclus van a tot z, maar ook toegevoegde waarde leveren in één levensfase van een gebouw.”

“We waren de voorbije decennia vanuit de vier Ingenium Business Units ‘energy & sustainability’, ‘commissioning’, ‘buildings’ en ‘healthcare’ actief in diverse marktsegmenten, voor publieke en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Ziekenhuizen, zorginstellingen, hoogtechnologische labo’s, datacenters, scholen, cultuurhuizen, kantoren, projecten in retail en industrie en ontwikkelingen op wijk- en stadsniveau kennen voor ons geen geheimen meer.”

Marktsegment hospitals

“De ingenieurs van Ingenium weten door hun jarenlange ervaring met de meest uitdagende bouw-, verbouwings- en herinrichtingsprojecten van ziekenhuizen dat hier enkel de globale aanpak werkt. De kunst is om de belangen en wensen van de talrijke gebruikersgroepen van een ziekenhuis te bundelen en samen met de architecten te vertalen in een performante, hygiënische, veilige en aangename werk- en verblijfsomgeving.”

“Bovendien stellen ziekenhuizen bijzondere eisen aan de energietechnieken, zowel qua betrouwbaarheid als op het vlak van efficiëntie. Voor grootverbruikers van energie is de permanente focus op duurzaamheid van Ingenium een onbetwiste meerwaarde.”

Meer informatie op www.ingenium.be