Koekjesfabriek Parein omgevormd tot nieuwe campus KdG

De Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen startte in november vorig jaar met de bouw van haar nieuwe centrale campus Zuid. Vanaf 2016 zal het nieuwe complex plaats bieden aan zo’n 5.500 studenten en 500 docenten. “De bouw kadert in een strategisch huisvestingsplan waarbij we ook in onze andere campussen investeringen plannen”, verklaart directeur Infrastructuur Paul Deckers. “We kiezen daarbij voor een ‘kernenscenario’, waarbij we van 13 campussen gaan naar een drietal grote campussen dicht bij elkaar.”

Biscuiterie Parein

In 2010 kocht de Karel de Grote-Hogeschool de site van de voormalige koekjesfabriek ‘Biscuiterie Parein’ en later de hoofdzetel van de bank AXA – tegenover het Antwerps Justitiepaleis – om er een nieuwe centrale campus te bouwen. Waar vroeger ‘Cha Cha’s’ en ‘Petit Beurres’ werden gefabriceerd, worden binnenkort toekomstige onderwijzers, pedagogen en verpleegkundigen opgeleid.

Met deze nieuwe campus vestigt KdG zich nu op drie opvallende locaties in en rond Antwerpen. “De campus aan de Groenplaats herbergt momenteel 3.800 studenten, en op onze campus in Hoboken willen we alle technische opleidingen concentreren”, aldus Paul Deckers. “De nieuwe campus aan de Troonplaats moet het sluitstuk vormen van ons kernenbeleid waarbij onze hogeschool zich omvormt van veertien kleinere naar drie grote campussen.”

Niets te vroeg, want het totale studentenaantal van KdG steeg de afgelopen jaren tot boven de tienduizend.

“Maar het is niet alleen die kwantiteit die ons noopt tot vernieuwing. Ook de kwaliteit van onze gebouwen moet mee evolueren volgens de nieuwste onderwijsevoluties.”

Biscuiterie Parein

Als antwoord op deze uitdagingen wordt de huidige fabriekssite deels gerenoveerd en deels vervangen door nieuwbouw. “Campus Zuid zal onderdak bieden aan de opleidingen van de onderwijsgroep Welzijn, Onderwijs en Gezondheidszorg. Ook de centrale hogeschooldiensten en de studentenvoorzieningen (KdG Stuvo) vinden hier hun thuishaven. Samen met de campussen van onze onderwijsgroep Management en Technologie en met Sint Lucas Antwerpen wordt dit binnenkort een bruisend centrum voor innovatie en ontwikkeling in Antwerpen”, aldus Paul Deckers.

“De bouw van deze nieuwe campus is een grote stap in het waarmaken van onze visie omtrent een krachtige leeromgeving. Een ruime, modern uitgeruste en flexibele infrastructuur is daar een belangrijk onderdeel van.”

Ontmoetingen centraal

De nieuwe campus wordt een boeiende combinatie van oud en nieuw. Een transparante en overzichtelijke hogeschool waar ontmoeting centraal staat: zowel tussen student en docent, tussen oude en nieuwe architectuur, als tussen school en buurt. Geen eiland, maar een onderdeel van de wijk er omheen.

“Het wordt ook een plek die kwaliteitsvol onderwijs ondersteunt. Zodat studenten als medewerkers worden gestimuleerd om de juiste competenties te ontwikkelen opdat ze later een eigen bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.”

Op de site komt een centrale onthaalruimte, een brede waaier aan multi-inzetbare onderwijs- en praktijklokalen, een hedendaagse mediatheek en studielandschap, meerdere aula’s, ICT-ondersteunde flexibele werkruimten voor docenten en medewerkers, een bewegingsruimte, een cafetaria, een boekhandel, parkeerplaatsen en fietsenstallingen.”

Bouwpartners

“Om dit grootschalige project te realiseren, kozen we voor een samenwerking met de Tijdelijke Vereniging van de architectenbureaus Rau uit Amsterdam en Stramien uit Antwerpen. Arcade en Cenergie staan in voor de stabiliteitsstudies en de studies speciale technieken en Bopro voor de veiligheidscoördinatie. Samen zullen ze een nieuwbouw- en renovatieproject realiseren van zo’n 38 000 m².”

Plan niveau 0

Plan niveau 0

Plan niveau 1

Centraal binnenplein

“In het door hen ontwikkelde architectuurontwerp blijven de belangrijkste delen van het fabriekspand behouden. Ze krijgen een nieuwe bestemming als kantoorruimte, les- of praktijklokaal. Aan de Troonplaats en de Brusselstraat worden delen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Zo maken we meer plaats voor grote aula’s, de cafetaria, een grote sportzaal en het open leercentrum met mediatheek en studielandschappen.”

“Een centraal binnenplein vormt het hart van de campus en geeft het geheel licht en lucht. Het biedt toegang tot het gebouw en het open leercentrum dat zich uitstrekt over de verdiepingen aan de Troonplaats. Het binnenplein verbindt alle functies en sluit aan op de huizen er rond. Zo wordt de campus een stukje stad op zich dat studenten boeit en inspireert.”

“Rondom dit centrale binnenplein komt een onthaalruimte, een ruime cafetaria, een leercentrum, een brede waaier aan multi-inzetbare les- en praktijklokalen en meerdere aula’s. Zowel binnen als buiten kunnen studenten en docenten op tal van plekken samenwerken, overleggen en studeren. Het bouwprogramma ondersteunt en stimuleert zo kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs.”

Duurzaamheid

“Het geheel wordt ook een duurzaam, energie- en milieubewust gebouw. De centrale ligging in de stad en de goede bereikbaarheid met openbaar vervoer vullen we aan met een ruime, ondergrondse fietsenparking.”

“In het gebouw zelf zorgen we voor flexibel ruimtegebruik. We isoleren buitengevels en voorzien groendaken. Technieken en installaties zijn opgevat volgens energiezuinige principes zoals minimale CO2-emissie, nachtventilatie, thermal-grid verwarming, maximale energiebesparing en zoveel mogelijk hernieuwbare energiebronnen. Ventilatie gebeurt grotendeels natuurlijk. Ook water en zon benutten we optimaal om het verbruik van het gebouw te reduceren.” Voor al deze inspanningen krijgt het project het BREEAM ‘Excellent’ label.

RAU

RAU werd in 1992 opgericht door Thomas Rau. Het architectenbureau is gevestigd in Amsterdam en werkt vanuit een sterk bewustzijn ten aanzien van het ontwerpen van duurzame gebouwen. Vanuit een integrale ontwerp-methodologie werkt RAU zowel voor de publieke als private sector. Het motto is ‘Architectuur als Gesprek’. Want architectuur bij uitstek wordt niet alleen maar samen wordt gemaakt. Het bureau realiseerde in de afgelopen 20 jaar o.a. ruim 20 onderwijsprojecten. Variërend van basis- en middelbare scholen tot HBO en universiteitsgebouwen.

www.rau.eu

Stramien

Stramien is een ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw. De integratie van beide disciplines is de sterkste drijfveer van het bureau. Met een team van 30 ontwerpers, architecten en stedenbouwkundigen staat het bureau garant voor een integrale benadering van elke opdracht.

Het architectenbureau ontwerpt woningen, publieke en private gebouwen. Zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten variërend van grotere gehelen tot individuele opdrachten. Een bijzondere aandacht voor de herbestemming van het patrimonium, en dit volgens duurzame principes, kenmerkt de aanpak. Stramien integreert stedenbouw en architectuur bij elk project. Dit komt het sterkst tot uiting in stadsprojecten, van bij het masterplan tot en met de uitvoering. De aandacht strekt zich uit ‘van stoel tot stad’.

www.stramien.be