Ziekenhuis Knokke: zwevend zorgcentrum in beton

Het nieuwe zorgcentrum van Knokke moest zowel origineel, functioneel als toekomstgericht en duurzaam zijn. Bovendien moest het ook het landelijke karakter van de omgeving bewaren. Dit was in enkele woorden het lastenboek van het AZ Zeno vzw in 2007. Nu, bijna tien jaar later, wordt dit project realiteit.

Levende architectuur

De tijdelijke vereniging AAPROG-BOECKX.-BURO II & ARCHI+I die in 2007 de wedstrijd van vzw Gezondheidszorg Oostkust won, nam de uitdaging aan met een multidisciplinair ontwerpteam dat zich met alle stadia van het project bezighield. Van ontwerp, planning, bouw tot ingebruikname en toekomstige evolutie.

Met het toepassen van duurzame en energiebesparende maatregelen en het streven naar hoge comforteisen werd het ontwerp een voorbeeld van ‘levende architectuur’.

Gekromd betonoppervlak voor zwevend effect

Het zwevende effect van het gebouw werd gecreëerd door een gekromd betonoppervlak, steunend op stalen pijlers. Om dit te kunnen realiseren stelde Holcim –fabrikant met brede ervaring in dit soort betontypes – een speciaal hellingsbeton op punt. Dit hellingsbeton, Hillroc genaamd, is een C40/50 EE4 beton op basis van CEM III/A 42,5 N LA.

Door toevoeging van een thixotrope hulpstof heeft Hillroc de eigenschap enkel te ‘vloeien’ wanneer deze getrild wordt. Eenmaal de trilling stopt, kan het beton de zwaartekracht de baas tot hellingen van 45° en soms meer.

Beton voor hellingen

In totaal werd er 1415 m3 Hillroc geleverd tussen 1 juli 2013 en 16 september 2014. Bij een dikte van 20 cm kom dit uit op een oppervlakte van een 7000 m2.

Voor de uitvoering werd gebruik gemaakt van proefopstellingen. Enerzijds om de beste manier van het bekisten te bepalen, anderzijds om te leren werken met Hillroc op het vlak van trilling en consistentie. Om flexibiliteitsredenen werd gekozen voor een plankenbekisting.

Holcim België

Holcim België is een filiaal van de groep LafargeHolcim, wereldleider inzake bouwmaterialen. Met een evenwichtige aanwezigheid in 90 landen en activiteiten inzake cement,  granulaten en beton stelt LafargeHolcim wereldwijd 115.000 werknemers tewerk en realiseerde in 2014 een gezamenlijke omzet van 33 miljard Zwitserse frank (27 miljard euro).

LafargeHolcim is binnen de sector dé referentie op het gebied van R&D. De groep staat ten dienste van alle spelers, van individuele woningbouwers tot de grootste en meest complexe projecten. Ze biedt een brede waaier van producten met een toegevoegde waarde, innoverende diensten en integrale bouwoplossingen.

Bovendien verbindt de Groep zich ertoe duurzame oplossingen te ontwikkelen om de bouw van gebouwen en infrastructuur te verbeteren en bij te dragen tot een betere levenskwaliteit. De groep is dan ook het best geplaatst om uitdagingen van de toenemende verstedelijking aan te gaan.

www.holcim.be